WEBSITE PINTRO

Een nieuwe website voor PINTRO: Een internationale speler in machinebouw voor de voeding 🥓

Deze website kwam tot stand in nauwe samenwerking met de marketing-afdeling van PINTRO (merci Maxim).

De opdracht was om een website te ontwerpen en bouwen die zowel de kleinere ondernemers als de industie aan spreekt. In de website werden heel wat video's geïntegreerd die een meerwaarde blijken voor de site.

www.pintro.be